Powered by vir2biz

Digitaal Monument Neuengamme

Dit is een digitaal monument voor de Nederlandse slachtoffers van het Duitse concentratiekamp Neuengamme en de vijfentachtig buitenkampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een initiatief van de Stichting Vriendenkring Neuengamme in samenwerking met de Oorlogsgravenstichting.

De gegevens komen uit de database die sinds de jaren negentig werd aangelegd door de redactie van het boek Nederlanders in Neuengamme. Dit gebeurde ten behoeve van het onderzoek van de vriendenkring naar de Nederlanders die ooit in Neuengamme gevangen hadden gezeten. Gegevens uit de database werden gebruikt bij het schrijven van de boeken Nederlanders in Neuengamme en De ramp in de Lübeckerbocht en het samenstellen van de namenlijsten daarin. De database werd dus oorspronkelijk niet gebouwd voor publiek gebruik. Dat is onder meer te zien aan formuleringen die u soms tegen zult komen.

Let op: er zijn momenteel (juli 2022) enkele problemen met verhalen die niet zichtbaar zijn op het Digitaal Monument. Dit wordt veroorzaakt door een grote update van de website van de Oorlogsgravenstichting. Er wordt momenteel gewerkt aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.

Meer informatie