Powered by vir2biz

Hulp bij het zoeken naar personen

Handleiding digitaal monument

Dit is een monument voor de Nederlandse slachtoffers van het Duitse concentratiekamp Neuengamme en de vijfentachtig buitenkampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een initiatief van de Stichting Vriendenkring Neuengamme in samenwerking met de Oorlogsgravenstichting.

De database

De gegevens komen uit de database die sinds de jaren negentig werd aangelegd door de redactie van het boek Nederlanders in Neuengamme. Dit gebeurde  ten behoeve van het onderzoek van de vriendenkring naar de Nederlanders die ooit in Neuengamme gevangen hadden gezeten. Gegevens uit de database werden gebruikt bij het schrijven van de boeken Nederlanders in Neuengamme en De ramp in de Lübeckerbocht en het samenstellen van de namenlijsten daarin. De database werd dus oorspronkelijk niet gebouwd voor publiek gebruik. Dat is onder meer te zien aan formuleringen die u soms tegen zult komen.

Gebruik

In de zoekbalk kunt u zoeken op naam, geboorteplaats, geboortedatum, sterfplaats, arrestatieplaats, of de plaats van het graf.

Eigen bijdrage

Als u zelf een bijdrage wilt leveren, dient u eerst een account aan te maken. Daarvoor klikt u rechtsboven in op account aanmaken. In het grijze vlak onder de naam van de gevangene kunt u bij zien welke verhalen al zijn toegevoegd.

Als u op  klikt, kunt u zelf een verhaal toevoegen.

Als u op  klikt, kunt u wijzigingen doorgeven voor de tekst die uit de database van de vriendenkring komt. Die wijzigingen zullen eerst door een redactie worden beoordeeld, alvorens ze eventueel worden doorgevoerd. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, dus het kan soms even duren.

 

Aanvullende informatie

Het is belangrijk om te weten hoe sommige informatie gelezen moet worden.

Doodsoorzaak

  • Achter ‘overleden’ staat als doodsoorzaak vaak ‘ziekte.’ Zie hiervoor Geleden ziektes
  • Achter ‘overleden’ staat als doodsoorzaak soms ‘vergassing.’ In juni 1942 selecteerde een zogenaamde medische commissie gevangenen in het concentratiekamp Neuengamme om te worden vermoord in de Heil- und Pflegeanstalt te Bernburg. Daar werden proeven genomen om te zien wat de meest effectieve manier was om mensen door vergassing om het leven te brengen. Er is in het ziekenhuis in Bernburg een gedenkplaat voor deze vergassingsmoorden, waar ongeveer 9000 mensen (joden, psychiatrische patiënten en ernstig zieken) het slachtoffer van geworden zijn. Bron: Nederlanders in Neuengamme p. 44.
  • Achter ‘overleden staat als doodsoorzaak soms ‘op de vlucht neergeschoten’. Rondom de plaatsen waar gevangenen werkten stond een kring van bewakers, de zogenaamde Postenkette. Gevangenen mochten daar niet doorheen. Wie het wel deed werd zogenaamd ‘op de vlucht neergeschoten’. De SS bedacht allerlei manieren om gevangenen te dwingen er toch doorheen te gaan om ze zo ‘op de vlucht neer te schieten’.  Zie Nederlanders in Neuengamme p. 155.
  •  

Geleden ziektes:

In de bewaard gebleven dodenlijsten van Neuengamme staan allerlei ziekten waaraan gevangenen gestorven zouden zijn: enteritis, tuberculose, dysenterie, hartfalen, enz. Dat is verhullend. Als ware doodsoorzaak moeten de abominabele omstandigheden in het kamp worden beschouwd. De genoteerde gegevens waren onbetrouwbaar: er werd door de SS-arts die de dood constateerde maar wat opgeschreven bij de registratie. (Bron: Nederlanders in Neuengamme, p. 155)

 

Detentiegeschiedenis

Bij de detentiegeschiedenis kan de volgorde waarin verblijfplaatsen genoemd worden soms afwijken van de tijdsvolgorde, doordat de database nieuwere gegevens opsloeg in de  volgorde van binnenkomst en niet in de volgorde van tijd.