Pieter Veenendaal

Powered by vir2biz

Persoonsgegevens

VoornaamPieter
InitialenP.
AchternaamVeenendaal
GeslachtMan
Geboren20-12-1908 in Leusden.
Overleden27-02-1945 in Neuengamme.

Gearresteerd doorSD
Reden arrestatieverzet
Gearresteerd inVeluwe
Verzetsgroepillegale groep Veluwe

 

Neuengamme

Aangekomen op04-02-1945
Vanaf plaatsAmersfoort
Kampnummer70577

Detentiegeschiedenis

Apeldoorn, met Huber in een cel, vanaf 1944-12-eind tot 1945-02-01
Amersfoort, vanaf 1945-02-01 tot 1945-02-02

Geleden ziektes

Plaats: Hamburg-Neuengamme, Hausdeich 60
Periode: tot 1945-02-27
 In de bewaard gebleven dodenboeken van Neuengamme (de registratie van overleden gevangenen) staan verschillende ziekten waaraan gevangenen zijn gestorven: enteritis, tuberculose, dysenterie, hartfalen, enz. Dat is verhullend. De ware doodsoorzaak zijn vrijwel altijd de abominabele omstandigheden in het kamp geweest. Bovendien zijn de gegevens volledig onbetrouwbaar. Vaak werd er in de registratie maar wat opgeschreven. (Bron: Nederlanders in Neuengamme)

Verblijf in welke kampen

Neuengamme, hoofdkamp
Periode: 1945-02-27, tot deze datum, †

Ingezonden verhalen over Pieter Veenendaal

Verhaal door Beheerder Digitaal Monument Neuengamme - 11-06-2018

In memoriam uit lo-lkp oktober 1945:
Piet Veenendaal, landbouwer te de Glindhorst, was tot de oorlog kwam en Nederland bezet werd door den mof, een hard werker, die leefde voor zijn bedrijf, zijn vrouw en zoontje.
Het onrecht ons vaderland aangedaan, gaf aan zijn gevoelige natuur een klap. Zijn denken en werken waren van die tijd af erop gebaseerd, zoveel als hij kon hulp aan verdrukten te geven en zo mogelijk te saboteren. Niet tevergeefs werd een beroep op hem gedaan, om daadwerkelijk verzet te plegen. Veel onderduikers zijn door hem verzorgd, veel bonkaarten en gelden zijn door zijn handen gegaan. Nauwgezet en plichtsgetrouw vervulde hij zijn werk, en verbleef op zijn post. Zijn moedig optreden was een lichtend voorbeeld voor de onder hem gestelde groepen.

In deze tijd werd zijn gelukkig huwelijk gezegend door de geboorte van een dochtertje. Dit geluk duurde niet lang. Door verraad werd ook "Bart" gegrepen en weggesleurd.

Zwaar lichamelijk lijden heeft hij ter wille van zijn medestrijders moeten verduren. Doch hij heeft gezwegen , echter niet van zijn geloof in zijn Verlosser Jezus Christus. Zijn geloof was steeds de toetssteen van zijn verzet; ook in de gevangenis was jezus zijn troost.
Eerst werd hij naar Apeldoorn vervoerd, daarna naar Amersfoort en vandaar weer naar Neuengamme, waar hij overleed ten gevolge van dysenterie. Een lijdensweg die hem echte de overwinning gebracht heeft, die voor als Gods kinderen is weggelegd.

Zijn voorbeeld is voor ons, die achterblijven een roepstem en aansporing geweest te blijven volharden in de strijd tegen onrecht en ongeloof.

Bron: Oorlogsgravenstichting

Verhaal insturen

U dient ingelogd te zijn om een verhaal in te sturen.

Inloggen

Foto insturen

U dient ingelogd te zijn om een foto in te sturen.

Inloggen

Wijzigingen doorgeven

U dient ingelogd te zijn om een wijziging/opmerking te versturen.

Inloggen