Isaac den Os

Powered by vir2biz

Persoonsgegevens

VoornaamIsaac
InitialenI.
Tussenvoegselden
Achternaamden Os
GeslachtMan
Geboren22-04-1916 in Delft.
Overleden03-05-1945.


 

Verblijf in welke kampen

Neuengamme*

Ingezonden verhalen over Isaac den Os

Isaac den Os, zoon van Leendert van Os en Janna Roelofsen,… - 14-02-2014

Isaac den Os, zoon van Leendert van Os en Janna Roelofsen, gehuwd geweest met Maria Anthoinetta Verhagen, wonende Ham 21 Delft, van beroep betonwerker.Op 20 april 1945 was het Engelse leger het kamp KL. Neuengamme zo dicht genaderd, dat de nazi’s het niet langer veilig oordeelden de gevangenen daar te laten. Besloten werd hen af te voeren naar Lübeck. Daar aangekomen werden ze binnen de boorden van de “Cap Arcona”, een gewezen luxe passagiersschip, en in de ruimen van de vrachtschepen de “Athen” en de “Tielbeck” samengeperst, die in de Lübecker Bucht voor anker lagen. In de bocht van Lübeck lagen ook veel andere Duitse schepen, die troepen en materiaal naar elders moesten overbrengen. Nadat het grootste deel van deze schepen in de nacht van 2 op 3 mei 1945 was vertrokken, werden ze verder op hun route aangevallen door Engelse vliegtuigen en voor een groot deel vernietigd. De drie gevangenenschepen waren achtergebleven op de plek waar zij eerder waren afgemeerd.Toen de gevechten op het vasteland dichterbij kwamen en er grote rookkolommen opstegen, wat duidde op de nadering van Engelse tankcolonnes, besloten de gevangenen op de schepen een opstand te organiseren, de Duitse SS-bewaking te vernietigen en daarna met de bevrijders contact te leggen. Helaas werden de schepen in de Lübecker Bucht aangevallen door vliegtuigen en spoedig vielen de eerste bommen naast de “Cap Arcona” in zee, direct gevolgd door salvo’s van de boordwapens. Aan boord van het passagiersschip speelden zich onbeschrijfbare tonelen af. Een van de overlevenden was de latere directeur van het Nederlandse Rode Kruis, Hans van Ketwich Verschuur.Om half drie in de middag zag Van Ketwich Verschuur door de patrijspoort van zijn hut opnieuw een eskader aankomen. Even later vielen de eerste bommen voor de boeg van de “Cap Arcona” in het water. "Weg hier!" riep hij tegen zijn hutgenoten. Omdat hij bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland had gewerkt, wist hij uit ervaring hoe schepen waren ingedeeld. Die kennis kwam hem goed van pas. Zo snel hij kon, klom hij naar het bovendek. Toen het volgende eskader overkwam, troffen de bommen het schip midscheeps. Er brak brand uit en het schip helde onmiddellijk zwaar over. Mensen en meubilair schoven naar de railing. Van Ketwich Verschuur zag de paniek, meubilair werd overboord gesmeten om als reddingsvlot te dienen, mensen sprongen overboord, waarvan er velen werden getroffen en gedood door het vallende meubilair, anderen verdronken in het ijskoude water. De chaos was onbeschrijfelijk. Bommen vielen, scherven en brokstukken vlogen in het rond, er werd geschoten. Ook de “Thielbeck” werd getroffen, kapseisde en zonk onmiddellijk.Van Ketwich Verschuur wist ondertussen de brug van het schip te bereiken, van daar sprong hij op het ijzeren voordek, waarbij hij een voet beschadigde. Hij kroop door het `kluisgat' en liet zich vervolgens langs de ketting zakken in het water, ver weg van de wanhopige tonelen aan de zijkant van het schip. Zo snel hij kon zwom hij weg van de “Cap Arcona”, waarop nog steeds duizenden voor hun leven vochten. Er voeren twee Schnellboten van de Kriegsmarine rond om bemanningsleden en bewakers op te vissen. Ondertussen schoten zij niet alleen op de overvliegende eskaders, maar ook op de in het water drijvende gevangenen. Alleen drenkelingen die het geroep van de Duitse bemanning van de Schnellboten in het Duits beantwoordden, werden aan boord genomen. Zo ging dat ook met Van Ketwich Verschuur.

Bron: Oorlogsgravenstichting

Dossier Oorlogsgraven Stichting - 30-11-2018

Dossier Oorlogsgraven Stichting over Isaac den Os 

Bron: Oorlogsgravenstichting

Overlijdensakte - 03-12-2018


https://www.openarch.nl/ade:628913b4-4025-11e5-b43d-639964b5da4e

Bron: Oorlogsgravenstichting

Rode Kruis dossier - 06-02-2019

Aantekeningen uit dossier welke informatie bevatte over Isaäc den Os, Leendert den Os (vader) en Leendert den Os (broer).


- Op 3 mei 1945 [‘s middags 2 uur] zijn bij het bombardement op het schip “Cap Arcona” in de haven van Lübeck(Duitschland) omgekomen den Os, Leendert [vader] geboren te Delft op 2 juni 1887 en den Os, Isaäc geboren te Delft op 22 april 1916.


- Leendert den Os [de broer van Isaäc] geboren 8-9-1913 is gerepatrieerd!


- Aanvulling overlijdensregisters Delft aktenummer 366 in 1947 register, zie https://www.openarch.nl/ade:628913b4-4025-11e5-b43d-639964b5da4e


-Moeder J. den Os-Roelofs, Lombokstraat 8 Delft, heeft navraag gedaan blijkt uit dossier.

Bron: Oorlogsgravenstichting

Via kamp Amersfoort naar Neugengamme - 23-05-2019

Is op vrijdag 1 september 1994, in een groep van 19 man, vanuit arrestantenbewaarplaats Lyceumplein in Den Haag getransporteerd naar het Polizeilichen Durchgangslager Amersfoort. Van hieruit volgt een transport op 8 september naar Neuengamme.


   


Bron: Oorlogsgravenstichting

Niet opgenomen in "gedenkboek voor de gevallen kameraden" - 02-06-2020

In een ingekomen stuk na een oproep in De Waarheid tot het samenstellen van een 'erelijst', een gedenkboek voor de gevallen kameraden, van 7 februari 1946, valt te lezen:

"I. den Os zou zich in het concentratiekamp zeer ploertig hebben gedragen, als knuppelaar moet hij minstens twintig menschen gedood hebben."

Bron: Oorlogsgravenstichting

Verhaal insturen

U dient ingelogd te zijn om een verhaal in te sturen.

Inloggen

Foto insturen

U dient ingelogd te zijn om een foto in te sturen.

Inloggen

Wijzigingen doorgeven

U dient ingelogd te zijn om een wijziging/opmerking te versturen.

Inloggen