Alle Jongbloed

Powered by vir2biz

Persoonsgegevens

VoornaamAlle
InitialenA.
AchternaamJongbloed
GeslachtMan
Geboren19-08-1898 in Ooststellingwerf.
Overleden29-11-1944 in Neuengamme.

Reden arrestatieverzet

 

Neuengamme

Aangekomen op16-10-1944
Vanaf plaatsSachsenhausen*
Kampnummer58420

Detentiegeschiedenis

Amersfoort,
Vught, tot 1944-09-05
Sachsenhausen, vanaf 1944-09-06vu tot 1944-10-16

Geleden ziektes

Plaats: Hamburg-Neuengamme, Hausdeich 60
Periode: tot 1944-11-29
 In de bewaard gebleven dodenboeken van Neuengamme (de registratie van overleden gevangenen) staan verschillende ziekten waaraan gevangenen zijn gestorven: enteritis, tuberculose, dysenterie, hartfalen, enz. Dat is verhullend. De ware doodsoorzaak zijn vrijwel altijd de abominabele omstandigheden in het kamp geweest. Bovendien zijn de gegevens volledig onbetrouwbaar. Vaak werd er in de registratie maar wat opgeschreven. (Bron: Nederlanders in Neuengamme)

Verblijf in welke kampen

Neuengamme, hoofdkamp
Periode: 1944-11-29, tot deze datum, †

Ingezonden verhalen over Alle Jongbloed

Verhaal door F. Slootman - 27-03-2018

Alle Jongbloed was politieambtenaar (chef rechersche) in de rang van opperwachtmeester bij de gemeentepolitie Naarden. Hij heeft na de arrestatie van vier verzetsstrijders in de gemeente Naarden tijdens het transport van een van de arrestanten op 19 juni1943 naar Amsterdam, Euterpestraat, het kwartier van de SD, compromitterende documenten zoek gemaakt, na thuis een deel van deze documenten te hebben verbrand. Op grond van verklaringen van een provocateur die bij de verzetsstrijder in de cel werd geplaatst is Jongbloed gearresteerd. Omdat in het korps Naarden niets bekend was over politieman is door de schrijver van dit stukje tussen begin 1988 en 1990 een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de oorzaak van deze arrestatie met fatale afloop. Het bleek dat Jongbloed door een aantal van zijn collega's zeer onheus werd bejegend tijdens de zuiveringsverhoren. Hij kon immers geen verweer bieden. Dit had gevolgen voor zijn gezin. In 1990 werd Jongbloed op grond van het onderzoek door het korps gerehabiliteerd en op 5 mei 1995 door de gemeente Naarden waarbij hij postuum de erepenning van de stad Naarden kreeg. Van het onderzoek is proces-verbaal op gemaakt en het is niet openbaar. Dit proces verbaal ligt in het streekarchief in Naarden.

Bron: Vriendenkring Neuengamme

Verhaal insturen

U dient ingelogd te zijn om een verhaal in te sturen.

Inloggen

Foto insturen

U dient ingelogd te zijn om een foto in te sturen.

Inloggen

Wijzigingen doorgeven

U dient ingelogd te zijn om een wijziging/opmerking te versturen.

Inloggen