Jozef Felix Henri Marie van Wezeveld en Westerflier van Hövell

Powered by vir2biz

Persoonsgegevens

VoornaamJozef Felix Henri Marie
InitialenJ.F.H.M.
Tussenvoegselvan Wezeveld en Westerflier van
Achternaamvan Wezeveld en Westerflier van Hövell
GeslachtMan
Geboren12-01-1919 in Maastricht.
Overleden04-01-1945 in Neuengamme.

Reden arrestatieverzet

 

Neuengamme

Aangekomen op16-10-1944
Vanaf plaatsSachsenhausen*
Kampnummer58335

Detentiegeschiedenis

Vught, tot 1944-09-05
Sachsenhausen, vanaf 1944-09-06vu tot 1944-10-16

Geleden ziektes

Plaats: Hamburg-Neuengamme, Hausdeich 60
Periode: tot 1945-01-04
 In de bewaard gebleven dodenboeken van Neuengamme (de registratie van overleden gevangenen) staan verschillende ziekten waaraan gevangenen zijn gestorven: enteritis, tuberculose, dysenterie, hartfalen, enz. Dat is verhullend. De ware doodsoorzaak zijn vrijwel altijd de abominabele omstandigheden in het kamp geweest. Bovendien zijn de gegevens volledig onbetrouwbaar. Vaak werd er in de registratie maar wat opgeschreven. (Bron: Nederlanders in Neuengamme)

Verblijf in welke kampen

Neuengamme, hoofdkamp
Periode: 1945-01-04, tot deze datum, †

Ingezonden verhalen over Jozef Felix Henri Marie van Wezeveld en Westerflier van Hövell

Verhaal door Beheerder Digitaal Monument Neuengamme - 27-03-2018

Op www.oorlogsdodennijmegen.nl wordt de geschiedenis van Nijmegen in de tweede wereldoorlog onder de aandacht gebracht. Over de heer van Wezeveld en Westerflier van Hövell schreven zij het volgende:

Jozef van Hövell was de zesde van de tien kinderen van de Limburgse Gouverneur Eduard Otto Joseph Maria baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier en Marie Cornélie Aimée barones Schimmelpenninck van der Oye. Jozef (of Jos) ging rechtsgeleerdheid studeren in Nijmegen en werd in 1942 er praeses van het Nijmeegs Studenten Corps, een toen al een door de bezetter verboden vereniging. Hij nam in Zuid- en West-Nederland deel aan de vergaderingen van het nationaal studentenverzet in de zo geheten Raad van Negen. Ook verspreidde hij het illegale blad Trouw. Mede op instigatie van de Raad van Negen tekende in 1943 bijna geen enkele student in Nijmegen(0,1%) de door de bezetter geëiste "loyaliteitsverklaring". Jozef sloot zich aan bij de verzetsgroep van Toon Fredericks. Ook was hij mede- oprichter van het Nationaal Comité van het Verzet. Hij werd gearresteerd op 27 of 28 maart 1944 in Den Haag bij zijn vriend Frans von Fisenne en gevangen gezet in Scheveningen (Oranjehotel) en later kamp Vught. Vervolgens werd hij naar KZ Neuengamme getransporteerd. Op 3 januari 1945 overleed hij van honger en uitputting in KZ Neuengamme. Postuum werd hem het Verzetskruis 1940-1945 toegekend. Zijn vriendin en koerierster Iny van Dooren bleef alleen achter.

Bronnen: zijn naam wordt vermeld op de gedenkplaat voor de ten gevolge van de oorlog omgekomen leden van de academische gemeenschap van de Rooms Katholieke Universiteit te Nijmegen.; collectie Bart Janssen met foto en vermelding van literatuur; Gedenkboek 1940-1945 van de katholieke academische gemeenschap, Leiden 1947, p. 37-38; Nijmeegse Biografieën II, p. 78; J.Rosendaal, 'Theo Dobbe en de Nijmeegse Knokploeg', in: Jaarboek Numaga 2008, 51-77; OGS gedenkboek 34; bidprentje op www.noviomagus.nl B019; RAN CVD 60; De Gelderlander 26 mei 1945 met overlijdensannonce, geplaatst door het Nijmeegs Studenten Corps; http://oranjehotel.nationaalarchief.nl/zoeken (foto uit Doodenboek).

Bron: Oorlogsgravenstichting

Overlijdensbericht - 27-07-2020

Jozef Felix Henri Marie van Hövell van Wezeveld en Westerflier

Bron: Oorlogsgravenstichting

Krantenknipsel - 27-07-2020

J.F.H.M. van Hövell van Wezeveld en Westerflier

Bron: Oorlogsgravenstichting

Verhaal insturen

U dient ingelogd te zijn om een verhaal in te sturen.

Inloggen

Foto insturen

U dient ingelogd te zijn om een foto in te sturen.

Inloggen

Wijzigingen doorgeven

U dient ingelogd te zijn om een wijziging/opmerking te versturen.

Inloggen