Dirk van Heijningen

Powered by vir2biz

Persoonsgegevens

VoornaamDirk
InitialenD.
Tussenvoegselvan
Achternaamvan Heijningen
GeslachtMan
Geboren28-01-1924 in Vlaardingen.
Overleden23-04-1945.

Gearresteerd doorSIPO
Reden arrestatieverzet
Gearresteerd inHilversum

 

Neuengamme

Aangekomen op18-03-1945
VervoermiddelTrein
Vanaf plaatsAmersfoort

Detentiegeschiedenis

Amsterdam, Sipo Weteringschans, tot 1945-03-06
Amersfoort, vanaf 1945-03-06 tot 1945-03-15

Verblijf in welke kampen

Neuengamme

Ingezonden verhalen over Dirk van Heijningen

Verhaal door Dirk Coster - 11-10-2018

Korte levensbeschrijving betreffende Dirk van Heijningen, geboren 28-01-1924 te Vlaardingen, overleden 23-04-1945 te Neustadt/Lübeck.

Dirk van Heijningen werd geboren in Vlaardingen in een gezin met een bijna 4 jaar oudere zuster. Zelf gaf Dirk er de voorkeur aan om de naam Dick te gebruiken. Het gezin is in het jaar 1934 verhuisd naar Hilversum, alwaar Dick de H.B.S. heeft voltooid en vervolgens aan de H.T.S. Bouwkunde studeerde. Dick was niet sterk en had soms problemen met zijn gezondheid; met name had hij bij gebruik van verkeerd voedsel vaak last van diarree.

Dick was een aardige jongen en sterk gehecht aan zijn moeder.
De zuster van Dick is getrouwd in 1943 en ging toen in Friesland wonen, alwaar in maart 1944 een zoon werd geboren. In maart 1944 was Dick alleen thuis in Hilversum, omdat zijn ouders hun eerste kleinzoon wilden bezoeken en hij daar toen geen behoefte aan had.
Op die zondagmiddag ging Dick wandelen in het “Corversbos” te Hilversum en is daar een drietal Duitse soldaten tegen gekomen. Hij werd door deze soldaten aangesproken, maar hij probeerde hen te negeren. Dat werd door de soldaten niet geaccepteerd en vervolgens werd Dick door hen zwaar mishandeld, waarbij hij op een aantal plaatsen kneuzingen en verwondingen opliep. Deze gebeurtenis was voor Dick de basis voor diens besluit om “in het verzet” te gaan en vervolgens is hij in contact gekomen met mensen die zich met verzetsactiviteiten bezig hielden.

De activiteiten waarvoor Dick zich heeft ingezet waren vooral gericht op het illegaal verwerven van paspoorten en bonkaarten bij het stadhuis van Hilversum en elders. Vrij spoedig kwam bij familie van Heijningen het bericht binnen dat Dirk door de Duitsers gezocht werd.
In Friesland werd voor Dick, op een boerderij in de buurt van Stiens en Jelsum, een onderduikadres gezocht en gevonden en hij werd daar spoedig ondergebracht. Dit was een goede schuilplaats, alleen had de dochter des huizes grote belangstelling voor Dick, maar hij had geen belangstelling voor haar avances. Hierdoor verslechterde de sfeer zodanig dat Dick voor Kerst 1944 is teruggegaan naar Hilversum. Aldaar was hij niet te overtuigen dat teruggaan naar Friesland voor hem toch veel beter/veiliger zou zijn.

Dat Dick weer in Hilversum was werd ook spoedig (door verraad?) bij de Duitse overheersers bekend. Half januari 1945 werden Dick en zijn vader van huis gehaald voor verhoor. De vader van Dick wist de ondervragers te overtuigen van zijn onschuld en van zijn goede (zaken-) relaties met Duitsers, waardoor hij dezelfde dag weer huiswaarts kon gaan. Zo niet de jonge (20 jaar) Dick, die werd vastgehouden en vervolgens op transport gesteld. Eerst (waarschijnlijk) naar de gevangenis “Weteringschans” te Amsterdam, om tenslotte in het Duitse concentratiekamp Neuengamme terecht te komen.

Vanaf de dag dat Dick van huis werd opgehaald hebben zijn ouders geen contact meer met hem gehad en was er een periode van grote onzekerheid, maar ook van verwachting begonnen. Na de bevrijding van Nederland ging de moeder van Dick bijna dagelijks naar het spoorwegstation van Hilversum om Dick te kunnen verwelkomen; dit echter steeds zonder het vurig gewenste resultaat. Uiteindelijk werd er in juli 1945 bij de ouders van Dick aangebeld en stond er een grote Amsterdammer (Jordanees en overlevende van concentratiekamp Neuengamme) voor de deur die, op uitdrukkelijk verzoek van Dick, kwam vertellen dat Dick in het concentratiekamp Neuengamme was terecht gekomen en daar ernstig is verzwakt doordat hij Dysenterie (= hevig besmettelijke darmontsteking) had gekregen.

Vlak voor de bevrijding werd, wegens de oprukkende geallieerde troepen, het concentratiekamp Neuengamme door de Duitsers ontruimd en werden de gevangenen afgemarcheerd naar Lübeck, om daar in de haven te worden ingescheept en vervolgens de Oostzee op te varen. Daar op zee is Dick op 23 of 24 april 1945, twee weken voor het einde van de tweede wereldoorlog, overleden door ziekte(Difterie) en uitputting. Dick is vervolgens overboord gezet en heeft zo een “zeemansgraf” gekregen.

P.S., Inmiddels is, via een briefkaart van 09-09-1945 van mijn moeder aan het Nederlandse Rode Kruis te ‘s Gravenhage, bekend geworden dat de heer J.(Julius) G. Heesen, geb. 1919-06-12 uit Gouda (mede gevangene en overlevende van KZ-Gedenkstätte Neuengamme) mijn grootouders (tussen 08-06-1945 en 09-09-1945) bij hen thuis in Hilversum heeft geïnformeerd over het overlijden door uitputting van hun zoon Dirk van Heijningen op 23 april 1945 in de golf van Lübeck, aan boord van de S.S. Athen.
D. Coster, Alphen aan den Rijn, 20-08-2013.

Bron: Oorlogsgravenstichting

Verhaal insturen

U dient ingelogd te zijn om een verhaal in te sturen.

Inloggen

Foto insturen

U dient ingelogd te zijn om een foto in te sturen.

Inloggen

Wijzigingen doorgeven

U dient ingelogd te zijn om een wijziging/opmerking te versturen.

Inloggen