Johan Hamers

Powered by vir2biz

Persoonsgegevens

VoornaamJohan
InitialenJ.
AchternaamHamers
GeslachtMan
Geboren23-12-1924 in Velsen.
Overleden20-12-1944 in Neuengamme.


 

Neuengamme

Aangekomen op10-09-1944
Vanaf plaatsAmersfoort*
Kampnummer49386

Detentiegeschiedenis

Amersfoort*, tot 1944-09-10*

Geleden ziektes

Plaats: Hamburg-Neuengamme, Hausdeich 60
Periode: tot 1944-12-20
 In de bewaard gebleven dodenboeken van Neuengamme (de registratie van overleden gevangenen) staan verschillende ziekten waaraan gevangenen zijn gestorven: enteritis, tuberculose, dysenterie, hartfalen, enz. Dat is verhullend. De ware doodsoorzaak zijn vrijwel altijd de abominabele omstandigheden in het kamp geweest. Bovendien zijn de gegevens volledig onbetrouwbaar. Vaak werd er in de registratie maar wat opgeschreven. (Bron: Nederlanders in Neuengamme)

Verblijf in welke kampen

Neuengamme, hoofdkamp
Periode: 1944-12-20, tot deze datum, †

Ingezonden verhalen over Johan Hamers

Verhaal door Hamers, C.C.M. - 08-02-2020

In deze tijd van gedenken en herdenken is het goed stil te staan bij naamgenoten, die de vijf bange, donkere jaren niet hebben overleefd.
In de Velser-Beverwijkse tak van de Brunsumse Hamers-familie hebben we zo'n slachtoffer. Nog geen 20 jaar oud als hij in het concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg overlijdt:
Johannes Hamers, geboren te Velsen 24-2-1924,
zoon van Johannes Hamers en Helena Maria van Zon,
overleden te Neuengamme (Duitsland) op 20-12-1944, met een spoedige bevrijding in het vooruitzicht.

Wat had hij dan wel misdaan, zo'n jongen nog?
Hij had van 18-1-1943 tot 12-6-1943 toch braaf zijn Arbeidsdienst vervuld, om daarna, net als zijn vader voor zijn pensionering, bij de Nederlandse Spoorwegen in dienst te komen.
De spoorwegstaking van september 1944 werd hem noodlottig.
Een beruchte Velsenaar, de ex-kapper Ko Langedijk, mensenjager en oorlogs-politieagent, kende hem en kwam hem tegen en zorgde ervoor, dat die spoorwegstaker werd opgesloten.
De Nederlandse Spoorwegen eerden zijn nagedachtenis met een herdenkingssteen op N.S.-station Velsen-IJmuiden-Oost. Toen dat werd opgeheven, is de steen verplaatst naar station Bloemendaal.

"Wie onder dit teken diende, heeft bewezen, dat hij bereid is te werken aan de wederopbouw van ons Vaderland", staat op het ontslagbewijs van de Nederlandse Arbeidsdienst, dat hij kreeg, te lezen. Jammer, dat andere verdiensten voor het vaderland zo onopgemerkt voorbij gaan. Zo jong nog en dan al je leven moeten geven. Daarom alsnog dit eerbewijs.
Velsen-Zuid, in de voorbereidingstijd van 50 jaar bevrijding (1995).
Coen C. Hamers (*1919)

Bron: Vriendenkring Neuengamme

Verhaal insturen

U dient ingelogd te zijn om een verhaal in te sturen.

Inloggen

Foto insturen

U dient ingelogd te zijn om een foto in te sturen.

Inloggen

Wijzigingen doorgeven

U dient ingelogd te zijn om een wijziging/opmerking te versturen.

Inloggen