Lambertus de Groot

Powered by vir2biz

Persoonsgegevens

VoornaamLambertus
InitialenL.
Tussenvoegselde
Achternaamde Groot
GeslachtMan
Geboren29-08-1891
Overleden23-12-1944 in Neuengamme.

Reden arrestatieverzet/represaille
Gearresteerd inGemert (in school)
Gearresteerd op29-03-1944

 

Neuengamme

Aangekomen op16-10-1944
Vanaf plaatsSachsenhausen*
Kampnummer58256

Detentiegeschiedenis

Den Bosch,
Vught, tot 1944-09-04
Sachsenhausen, vanaf 1944-09-06vu tot 1944-10-23

Geleden ziektes

Plaats: Hamburg-Neuengamme, Hausdeich 60
Periode: tot 1944-12-23
 In de bewaard gebleven dodenboeken van Neuengamme (de registratie van overleden gevangenen) staan verschillende ziekten waaraan gevangenen zijn gestorven: enteritis, tuberculose, dysenterie, hartfalen, enz. Dat is verhullend. De ware doodsoorzaak zijn vrijwel altijd de abominabele omstandigheden in het kamp geweest. Bovendien zijn de gegevens volledig onbetrouwbaar. Vaak werd er in de registratie maar wat opgeschreven. (Bron: Nederlanders in Neuengamme)

Verblijf in welke kampen

Neuengamme, hoofdkamp
Periode: 1944-12-23, tot deze datum, †

Literatuur

Het grote gebod1979
Hun naam leeft voort
blz. 74

Ingezonden verhalen over Lambertus de Groot

Wat wij weten... - 10-03-2018

Lambertus (Bertus) de Groot wordt op 29 augustus 1891 in Utrecht geboren, als oudste in een katholiek gezin van uiteindelijk 6 kinderen.
Hij wordt in 1922 hoofd van de Openbare Lagere School in het geïsoleerd gelegen Peelgehucht Vossenberg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog helpt hij joodse onderduikers en brengt Engelse vliegeniers naar het klooster in Valkenswaard, waar broer Leo als broeder Mattheus kloosterling is. Op grond van deze ‘illegale’ praktijken wordt Lambertus op 29 maart 1944 gearresteerd door de Sicherheitsdienst (SD). Tot juli 1944 verblijft hij in het Huis van Bewaring te Den Bosch, waar zijn vrouw en dochters hem op 23 juni 1944 nog eenmaal mogen bezoeken. Daarna is hij door de Sicherheits Dienst overgebracht naar het concentratiekamp Vught. Als de Duitsers het kamp ontruimen, wordt hij op transport gezet naar het kamp Oraniënburg bij de Heinkel-fabrieken (nabij Sachenhausen). Op 23 oktober komt hij aan bij het concentratiekamp Neuengamme, nabij Hamburg. Daar moet hij met lotgenoten onder erbarmelijke omstandigheden helpen bij het puinruimen in Hamburg.
Op 23 december 1944 overlijdt Lambertus de Groot in Neuengamme, Duitsland aan ondervoeding en uitputting.
Het dorp Gemert is in die tussentijd op 27 oktober 1944 bevrijd door de geallieerden. In zijn woonplaats Elsendorp is een straat naar Lambertus vernoemd (de Grootstraat). Zijn naam staat ook vermeld op het Oorlogsmonument van de gemeente Gemert welke de titel draagt: namen zijn mensen.

Bron: Oorlogsgravenstichting

Verhaal insturen

U dient ingelogd te zijn om een verhaal in te sturen.

Inloggen

Foto insturen

U dient ingelogd te zijn om een foto in te sturen.

Inloggen

Wijzigingen doorgeven

U dient ingelogd te zijn om een wijziging/opmerking te versturen.

Inloggen