Dirk Cornelis de Graaf

Powered by vir2biz

Persoonsgegevens

VoornaamDirk Cornelis
InitialenD.C.
Tussenvoegselde
Achternaamde Graaf
GeslachtMan
Geboren16-07-1888 in Haarlemmermeer.
Overleden23-11-1942 in Neuengamme.


 

Neuengamme

Aangekomen op30-10-1942
Vanaf plaatsAmersfoort*
Kampnummer11930

Detentiegeschiedenis

, tot 1942-11-11+

Geleden ziektes

Plaats: Hamburg-Neuengamme, Hausdeich 60
Periode: tot 1942-11-23
 In de bewaard gebleven dodenboeken van Neuengamme (de registratie van overleden gevangenen) staan verschillende ziekten waaraan gevangenen zijn gestorven: enteritis, tuberculose, dysenterie, hartfalen, enz. Dat is verhullend. De ware doodsoorzaak zijn vrijwel altijd de abominabele omstandigheden in het kamp geweest. Bovendien zijn de gegevens volledig onbetrouwbaar. Vaak werd er in de registratie maar wat opgeschreven. (Bron: Nederlanders in Neuengamme)

Verblijf in welke kampen

Neuengamme, hoofdkamp
Periode: 1942-11-23, tot deze datum, †

Ingezonden verhalen over Dirk Cornelis de Graaf

Verhaal door KCA Nijland - 15-05-2018

Dirk woonde in Zunderdorp als keuterboer en turfsteker. Brandstoffenhandelaar. Hij zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet en is oorlogsslachtoffer. Op de toren van Zunderdorp prijkt een plaquette met de enige twee oorlogsslachtoffers uit dit dorpje, nl. C. Hoeve en D.C. de Graaf, die samen onderduikers wegbrachten. Hoe ze verraden zijn is onbekend. Het is een van de geheimen van dit dorpje.

Dirk Cornelis de Graaf, geboren op 16 juli 1888 te Haarlemmermeer, woonde aan de Broekergouw in Zunderdorp en was van beroep kolenhandelaar, landbouwer en veetransporteur. Ook hij was regelmatig betrokken bij de afvaarten vanaf de Hondsbossche Zeewering en was eveneens aangesloten bij het LOF waarin hij nauw samenwerkte met dorpsgenoot Cornelis Hoeve. Later zou blijken dat veel mensen in Zunderdorp op de hoogte waren van de activiteiten van beide verzetsmannen, die samenwerkten met groepen van het LOF uit Nieuwendam, Diemen en Amsterdam-Zuid en -Oost. De Graaf en Hoeve werden waarschijnlijk door mensen uit eigen kring verraden en op 3 december 1941 gearresteerd. De Graaf stierf op 23 november 1942 in het concentratiekamp Neuengamme. Hoeve is via het kamp Amersfoort naar Vught getransporteerd, waarna hij in mei '44 naar Dachau werd gebracht. Daar is hij overleden.

Informatie afkomstig van http://www.mijn-genea.nl/genea/member/de-graaf/dirk-cornelis-de-graaf/1677/persoonskaart

Bron: Oorlogsgravenstichting

Verhaal insturen

U dient ingelogd te zijn om een verhaal in te sturen.

Inloggen

Foto insturen

U dient ingelogd te zijn om een foto in te sturen.

Inloggen

Wijzigingen doorgeven

U dient ingelogd te zijn om een wijziging/opmerking te versturen.

Inloggen