Martin Hubertus Driessen

Powered by vir2biz

Persoonsgegevens

VoornaamMartin Hubertus
InitialenM.H.
AchternaamDriessen
GeslachtMan
Geboren01-10-1922 in Blerick.
Overleden22-01-1945 in Neuengamme.


 

Neuengamme

Aangekomen op10-09-1944
Vanaf plaatsAmersfoort*
Kampnummer49358

Detentiegeschiedenis

Amersfoort*, tot 1944-09-10*

Geleden ziektes

Plaats: Hamburg-Neuengamme, Hausdeich 60
Periode: tot 1945-01-22
 In de bewaard gebleven dodenboeken van Neuengamme (de registratie van overleden gevangenen) staan verschillende ziekten waaraan gevangenen zijn gestorven: enteritis, tuberculose, dysenterie, hartfalen, enz. Dat is verhullend. De ware doodsoorzaak zijn vrijwel altijd de abominabele omstandigheden in het kamp geweest. Bovendien zijn de gegevens volledig onbetrouwbaar. Vaak werd er in de registratie maar wat opgeschreven. (Bron: Nederlanders in Neuengamme)

Verblijf in welke kampen

Neuengamme, hoofdkamp
Periode: 1945-01-22, tot deze datum, †

Literatuur

Gedenkboeken OGS
boek 34

Ingezonden verhalen over Martin Hubertus Driessen

Verhaal door C. van Nisselroy - 27-03-2018

Plaquette WO2 Sint-Thomascollege Venlo - auteur: C. van Nisselroy, Venlo, 2017
Mart Driessen

Martinus Hubertus Driessen, 22 jaar. (1)
Roepnaam: Mart.
Geboren: 1 oktober 1922 in Blerick (gemeente Maasbree).
Adres: Tweede Lambertusstraat 25, Blerick.
Opleiding: Student HBS Rolduc 1937-1943; student HBS Sint-Thomascollege Venlo 1943/44.
Overleden: Mart is op 22 januari 1945 omgekomen in concentratiekamp Neuengamme. (2)


Deportatie
Op 7 mei 1944 houdt een N.S.B.’er Mart Driessen in Venlo op straat aan en de volgende morgen wordt hij als politiek gevangene overgebracht naar kamp Amersfoort. De Duitsers beloven hem de vrijheid als hij tekent voor de S.S. Hij weigert en dat heeft gevolgen: “Zijn beulen wreekten zich door op zijn gevangenisbuis aan te brengen het teken van dienstweigeraar der S.S., een rode lap voor elken Duitsen stier.” In september 1944 volgt overplaatsing naar het concentratiekamp Neuengamme, waar hij in Husum-Schwesing (buitenkamp van Neuengamme) in de moerassen werkt. In het ‘Toten-buch’ van de KZ Gedenkstätte Neuengamme staat dat ‘Häftlingsnummer 49358’ als ‘Maschinen-schlosser’ werkt. Als dienstweigeraar wordt hij er ernstig mishandeld. Op 22 januari 1945 overlijdt Mart in het concentratiekamp. (3)

Familie
De vader van Mart, Martinus Bernardus Driessen (7 november 1882 - 2 september 1953), gehuwd met Catherina Johanna Renkin (21 november 1889 - 9 april 1983), is kleermaker en maakt vooral uniformen. De familie woont op Grote Lambertusstraat 61 in Blerick. Nadat Blerick in 1940 bij de gemeente Venlo komt, wordt dit Tweede Lambertusstraat 25. (4)
Rolduc’s Jaarboek 1945 vermeldt: “De zwaarbeproefde familie heeft nog een tweeden zoon verloren in een Japans krijgsgevangenkamp.” (5) Deze broer, Pierre (Pierre Bernard Johan; geboren 1 novem-ber 1914), vertrekt in december 1937 als beroepsmilitair naar Nederlands-Oost-Indië. Als brigadier bij de Genie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger raakt hij in Japanse krijgs-gevangenschap en hij wordt tewerkgesteld bij de Birmaspoorlijn. Op 15 april 1944 overlijdt hij op 29-jarige leeftijd in het kamp Tamarkan (Tha Makham) in Thailand aan de gevolgen van dysenterie. (6)
Andere broers van Mart Driessen zijn Joseph Martinus Jacobus (1910-1983), Felix (1912-1987) en Johan Martinus (1917-1918). (7)

Sint-Thomascollege
Het grootste gedeelte van de oorlog heeft Mart op Rolduc doorgebracht. Hij verlaat het in juli 1943, nadat hij er zes jaar op de HBS heeft gezeten. Als hij in 1937 naar Rolduc gaat is hij bijna 15. Hij doet het tweede en derde leerjaar telkens in twee jaar. In het schooljaar 42/43 zit hij in de vierde klas. Op 1 november 1943 komt hij op 21-jarige leeftijd in klas 5 HBS van het Sint-Thomascollege, inschrijvings-nummer R144. In zijn klas zit dan ook Frans Coehorst. In kamp Amersfoort ontmoeten ze elkaar. In een brief die Frans op 27 mei 1944 aan zijn familie stuurt, schrijft hij dat in die week “ (…) nog ’n jongen uit mijn klas, Driessen uit Blerick” is aangekomen. (8)

Onthulling plaquette
Uit de toespraak van pater drs. M. Nieuwhof, rector van het Sint-Thomascollege, bij de onthulling van de plaquette op 30 oktober 1945:
“Martin Driessen. Hij was nog niet lang in onze Thomasfamilie opgenomen (…). Hij was ouder, verstandiger, bezadigder. Zodoende was het zeer moeilijk voor ons om hem te leren kennen zooals hij zich toonde in de zware tijd die hij in een concentratiekamp heeft doorgebracht. (…) Hij gaf zijn jeugd voor Kerk en Vaderland en wij zijn trots dat we hem een van de onzen mogen noemen.” (9)

Herinneringen
De naam Martin Driessen staat op het oorlogsmonument van beeldhouwer Wim Rijvers aan de Antoniuslaan in Blerick. Het bestaat uit drie gemetselde zuilen, waarop bronzen plaquettes en een stenen console met een marmeren plaat zijn aangebracht. Het gedenkteken is 5 meter hoog en 6 meter breed. Oorspronkelijk stond het monument op begraafplaats De Blerickse Bergen. In 1994 werd het verplaatst naar de Antoniuslaan. (10)
Op de marmeren gedenkplaat van beeldhouwer Charles Vos in het klooster Rolduc staat hij bij de 48 omgekomen leerlingen en oud-leerlingen als ‘Martien Driessen’. (11)

Geraadpleegde bronnen:
1 Foto Mart Driessen: Rolduc’s Jaarboek XXV 1945, p.106.
2 www.historie.venlo.nl (‘Venloos dodenboek’); Rolduc’s Jaarboek XXV 1945; Leerlingenlijsten 1934-1949 (Archief Sint-Thomascollege).
3 Rolduc’s Jaarboek XXV 1945, p.105-106; http://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/geschichte/ totenbuch/die-toten-1940-1945/driessen-1/
4 Bevolkingsregister Venlo - gezinskaart tot 1939, Gemeentearchief Venlo.
5 Rolduc’s Jaarboek XXV 1945.
6 www.historie.venlo.nl (‘Venloos dodenboek’).
7 Overlijdensadvertenties Dagblad voor Noord-Limburg 03-09-1953 en 11-04-1983; http://archief.venlo.nl/ikzoek/Paginas/Bidprentjes.aspx
8 Rolduc’s Jaarboeken XVIII 1938 t/m XIII 1943; NN (Eugène Coehorst/Machiel Coehorst), Frans Coehorst (1925-1944), zj (2013).
9 Pater drs. M. Nieuwhof, rector Sint-Thomascollege, Toespraak bij de onthulling van de plaquette WO2 op het Sint-Thomascollege, 30 oktober 1945.
10 http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument /2275/blerick%2C-oorlogsmonument.
11 H.J. Mans en A.P.M. Cammaert, Limburgse monumenten vertellen 1940-1945. Maastricht, 1994; http://www.charlesvos.nl/profaan-werk/buiten-maastricht/gedenkplaat-voor-oorlogslachtoffers-rolduc-kerkrade.

Bron: Oorlogsgravenstichting

Verhaal insturen

U dient ingelogd te zijn om een verhaal in te sturen.

Inloggen

Foto insturen

U dient ingelogd te zijn om een foto in te sturen.

Inloggen

Wijzigingen doorgeven

U dient ingelogd te zijn om een wijziging/opmerking te versturen.

Inloggen