Franciscus Arnoldus Blauw

Powered by vir2biz

Persoonsgegevens

VoornaamFranciscus Arnoldus
InitialenF.A.
AchternaamBlauw
GeslachtMan
Geboren29-10-1919 in Voorburg.
Overleden18-01-1945 in Neuengamme.

Reden arrestatieverzet

 

Neuengamme

Aangekomen op10-09-1944
Vanaf plaatsAmersfoort*
Kampnummer49607

Detentiegeschiedenis

Amersfoort*, tot 1944-09-10*

Geleden ziektes

Plaats: Hamburg-Neuengamme, Hausdeich 60
Periode: tot 1945-01-18
 In de bewaard gebleven dodenboeken van Neuengamme (de registratie van overleden gevangenen) staan verschillende ziekten waaraan gevangenen zijn gestorven: enteritis, tuberculose, dysenterie, hartfalen, enz. Dat is verhullend. De ware doodsoorzaak zijn vrijwel altijd de abominabele omstandigheden in het kamp geweest. Bovendien zijn de gegevens volledig onbetrouwbaar. Vaak werd er in de registratie maar wat opgeschreven. (Bron: Nederlanders in Neuengamme)

Verblijf in welke kampen

Neuengamme, hoofdkamp
Periode: 1945-01-18, tot deze datum, †

Literatuur

Gedenkboeken OGS
boek 34

Ingezonden verhalen over Franciscus Arnoldus Blauw

Opgepakt in Den Haag, getransporteert naar Kamp Amersfoort, daarna Neuengamme - 18-09-2018

Frans Blauw is, samen met zijn neef Willem Hermanus Brizee, op 28 augustus 1944 door de landwacht opgepakt. Waarschijnlijk voor het ontduiken van de Arbeitseinsatz. Via politiebureau Buitenhof kwamen zij terecht in de arrestantenbewaarplaats Lyceumplein. Vier dagen later, op vrijdag 1 september 1944 is hij op transport gesteld naar Kamp Amersfoort. Hij krijgt daar kampnummer 6572.   
Op 8 september wordt hij op transport gesteld naar Neuengamme, waar hij Häftlingnummer 49607 krijgt (1 hoger dan het nummer dat z'n neef krijgt).


Hoogstwaarschijnlijk is hij te werk gesteld in KZ Husum-Schwesing (en ook KZ Ladelund).  Op 18 januari 1945 overlijdt hij in Neuengamme.


 

Bron: Oorlogsgravenstichting

Notificatie van overlijden - 13-10-2018

Van het overlijden van Franciscus Blauw is onderstaande akte opgemaakt door Otto van Apenburg (Kriminalsekretär, Gestapostelle Hamburg).


 


Dit is waarschijnlijk ook de in de overlijdensakte genoemde "van den Burgelijken Stand der gemeente Hamburg-Neuengamme in Duitsland ontvangen uittreksel". Vermoedelijk is dit uittreksel overigens via het "Informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis" aangeleverd blijkens onderstaande kennisgeving uit de Rode Kruis dossier van Franciscus Blauw (nr 28233):


 De Sterbeurkunde geeft iets meer informatie over de oorzaak van overlijden: "magen und darmkatarrh" oftewel maagdarmcatarre (waarvan de bekendste vorm buikgriep is). In het Rode Kruis dossier (nr 28233) is ook een getuigenis te vinden van Pieter Reuvers (afgelegd op 16 mei 1945). Hierin geeft hij aan:


"Heb kennis gemaakt in Neuen Gamme in ziekenbarak 2 zaal 1, waar hij lag met dysentrie. Heb van medegevangene vernomen dat hij officier was van het Ned. leger. Heb hem zelf ongeveer een paar uren meegemaakt".NB: Navraag bij defensie leert dat Franciscus Blauw geen officier/militair was. 


 


Van het overlijden van Fransicus Blauw is op 14 maart 1946 (dus bijna 14 maanden na het overlijden) door de gemeente Hamburg-Neuengamme een overlijdensakte (Sterbeurkunde) gemaakt:


Bron: Oorlogsgravenstichting

Dossier Oorlogsgraven Stichting over Franciscus Arnoldus Blauw - 30-11-2018

De dossiers uit het werkarchief van de OGS liggen bij het Nationaal Archief en zijn aldaar op te vragen en in te zien. Het dossier van Franciscus Arnoldus Blauw is door mij gefotografeerd en online gezet: https://photos.app.goo.gl/QbnNRY4Gkjpg9G956


 


 


 

Bron: Oorlogsgravenstichting

Overlijdensakte - 03-12-2018


 


 


https://www.openarch.nl/hga:95061C27-B294-45BB-B2DF-E7F6F2A666C7

Bron: Oorlogsgravenstichting

Afscheidsbriefje - 07-03-2019

Op vrijdag 1 september 1944, 's ochtends om 8:00 is Frans Blauw van de arrestantenbewaarplaats op het Lyceumplein in Den Haag, tezamen met Willem Brizee en anderen, op transport gegaan naar Kamp Amersfoort. Op deze dag heeft hij een briefje geschreven dat zijn vrouw Wilhelmina Maria (Mien) van Luttervelt heeft bereikt:


Liefste schat,
Ik ben vandaag naar Amersfoort gegaan, men heeft mij aangeraden in krijgsgevangenschap te gaan dus doe ik dat maar.
Ga jij dan maar naar het Afwikkelingsbureau Ned. Mil. dan krijg jij ondersteuning.
Liefste veel liefs en innig omhelsd en houd moed misschien sta ik gauw weer weer bij je. Houd moed
Frans


 


Bron: Oorlogsgravenstichting

Ring - 07-03-2019

Aangekomen in KZ Neuengamme moesten de gevangenen hun persoonlijke eigendommen afgeven. Uit een (extract van een) lijst van ingenomen eigendommen (ITS 1.1.30.1 / 3411910, ook bekend als Husum Property List (of Effektenliste) G.C.C.7/60/a) blijkt dat Frans (in de lijst Franciscus Blamo) een gouden ring met inscriptie "Miep 25-12-1940".Deze ring blijkt na de oorlog (hoogstwaarschijnlijk door het Rode Kruis) weer bij de echtgenote terecht te zijn gekomen (middelste ring in onderstaande foto).


Bron: Oorlogsgravenstichting

Een brief van de Sicherheitsdienst - 10-03-2019

Bron: Oorlogsgravenstichting

Staat van dienst - 17-03-2019

Op 24 october 1938 in de lichting van 1938 uit Voorburg ingelijfd bij het 4e Regiment Infanterie. Op 5 augustus 1939 Tamboer 2de klasse. Op 25 mei 1940 op groot verlof.

Bron: Oorlogsgravenstichting

Inschrijving Todesbuch - 17-12-2019

"The infirmary’s death register is one of the few original documents left from the Neuengamme concentration camp. A single prisoner was able to save the register, which filled several notebooks, from being burned with the rest of the camp documents. The causes of death given in this death register correspond with those listed in the Registry Office’s register and should also not be trusted. Nevertheless, this document provides important information, such as the date of death and prisoner number. Based on these figures, the date of the prisoner’s admittance to the camp can often be determined. The prisoner number prefix sometimes indicates the reason for their persecution. "

Bron: Oorlogsgravenstichting

Verhaal insturen

U dient ingelogd te zijn om een verhaal in te sturen.

Inloggen

Foto insturen

U dient ingelogd te zijn om een foto in te sturen.

Inloggen

Wijzigingen doorgeven

U dient ingelogd te zijn om een wijziging/opmerking te versturen.

Inloggen