Gerardus Frederikus Baalhuis

Powered by vir2biz

Persoonsgegevens

VoornaamGerardus Frederikus
InitialenG.F.
AchternaamBaalhuis
GeslachtMan
Geboren28-12-1922 in Tilligte.
Overleden23-01-1945 in Neuengamme.


 

Neuengamme

Aangekomen op10-09-1944
Vanaf plaatsAmersfoort*
Kampnummer49595

Detentiegeschiedenis

Amersfoort*, tot 1944-09-10*

Geleden ziektes

Plaats: Hamburg-Neuengamme, Hausdeich 60
Periode: tot 1945-01-23
 In de bewaard gebleven dodenboeken van Neuengamme (de registratie van overleden gevangenen) staan verschillende ziekten waaraan gevangenen zijn gestorven: enteritis, tuberculose, dysenterie, hartfalen, enz. Dat is verhullend. De ware doodsoorzaak zijn vrijwel altijd de abominabele omstandigheden in het kamp geweest. Bovendien zijn de gegevens volledig onbetrouwbaar. Vaak werd er in de registratie maar wat opgeschreven. (Bron: Nederlanders in Neuengamme)

Verblijf in welke kampen

Neuengamme, hoofdkamp
Periode: 1945-01-23, tot deze datum, †

Literatuur

Gedenkboeken OGS
boek 34

Ingezonden verhalen over Gerardus Frederikus Baalhuis

Oorlogsmonument Tilligte - 15-06-2015

Oorlogsmonument in R.K. Kerk te Tilligte

Bron: Oorlogsgravenstichting

Monument oorlogsslachtoffers Dinkelland - 16-05-2016

https://oorlogsdodendinkelland.nl/slachtoffers/oude-gemeente-denekamp/baalhuis-gradus-f/

Bron: Oorlogsgravenstichting

Verhaal door Yvonne Barelds - 11-01-2020

Gerrit Baalhuis

Geboren op 28 december 1922

Overleden op 23 januari 1945

Gerrit is geboren aan de Ootmarsumsestraat te Tilligte en was de 2e zoon uit een gezin van 7 kinderen waarvan een dochter.

Vader was meubelmaker en moeder huisvrouw.

Binnen deze familie werd geregeld verteld over het grote verdriet die de familie heeft meegemaakt vanwege het overlijden van broer Gerrit in de oorlog. Er werd dan verteld dat de oorlog zo verschrikkelijk is geweest, dat de Duitse soldaten zich bij hun in huis hadden ingekwartierd waardoor ze zich onveilig had gevoeld vanwege de rondlopende soldaten die allemaal een geweer bij zich droegen en alles controleerden wat er in en om het huis gebeurde. Vooral de enige dochter wilde niets meer te maken hebben met Duitsers in het algemeen, ging ook nooit naar Duitsland toe en werd erg nerveus van militaire en politionele macht.

Gerrit was bakker en in samenwerking met de plaatselijke bakker (Derkman, die ook genoemd wordt in zijn 2e brief) bakte hij brood voor de onderduikers in een plaats ongeveer 5 kilometer verderop.

Op de bewuste dag was hij hier ook mee bezig en pakte hij het brood in de koffer van zijn bakfiets. Vanuit deze plek kon je vroeger de toegangsweg naar Tilligte goed zien. Bakker Derkman zag in de verte de Duitse colonne aankomen en maande Gerrit zich te verstoppen. De Duitsers hadden hem echter ook al gezien en moeten geweten hebben wat zijn plannen waren, want ze gingen in rechte lijn naar de verstop plek toe en oom Gerrit werd gearresteerd…….

Gerrit schreef tot grote opluchting van zijn familie enkele brieven naar huis.


1e BRIEF.:

Arnhem 20-08-‘44

Lieve Vader Moeder Broers en Zusters

Het is vandaag Zondag

En heb de tijd om U even te schrijven.

Van Zwolle zijn we overgeplaatst naar Arnhem waar we zijn ingesloten

In de strafgevangenis. Wat het eten betreft is het wel goed.

Ik zit hier met 3 andere jongens een uit Balkbrug, den Hulst en Enschede.

Jullie zult vanmiddag wel Lekker gegeten hebben van dat konijn

Zo goed was het hier niet maar men kon het wel eten.

Wat verder ons lot betreft weten we nog niet,

Maar afwachten en het beste hopen.

Moeder maakt U maar niet ongerust over mij alles komt wel in orde.

Zodra we op onze plaats van bestemming zijn zal ik direct

Schrijven dan kunt U mij wat kleren sturen.

Probeer eens of ik met tussenkomst van Bonke uit Almelo

Niet in Nordhorn kan komen dat moet hij aanvragen bij L.D. Arnhem

Verder aan alle familie en bekenden de groeten en tot ziens daaaag

Groeten

Gerrit Baalhuis

Amersfoort

P.S.

Wij zijn Zondag vertrokken naar Amersfoort.

In Arnhem is het heel goed van eten. Nu maar afwachten

Ik zal U wel schrijven.

Moeder maak U geen zorg over mij alles is goed.2e BRIEF: 9 sept. 1944

In het kort wil ik U berichten, dat wij zaterdag met een transport van 1300 man naar

Duitsland zijn vertrokken. In Amersfoort hebben wij het nogal aardig goed gehad,

Want ik ben er met een kletskop afgekomen, daarom hoop ik als er gelegenheid

Is mijn blauwe muts te sturen maar niet eerder dan ik U geschreven heb want wij weten nog niet waar wij naar toe gaan.

Verder hoop ik dat papa mij een koffer wil maken met een slot er op want alles

Moet wel achter slot.

Maar misschien is het wel eerder afgelopen, afwachten is het beste, het beste maar hopen.

Verder is er niet veel nieuws.

Moeder maakt u maar geen zorg om mij, ik heb het goed. Naar het feest van tante Marie gaat U maar gerust naar toe, feliciteer haar ook even van mij.

Moeder zodra het mogelijk is stuur mij ook een paar spotkousen vraag maar aan Frans van Koopman, die geeft het U wel.

Doe de groeten aan Derkman en aan….Bennie mij het adres op geeft van zijn broer dan kan ik daar naar toe schrijven en dat gaat misschien vlugger en kan hij mij misschien wel duits brood sturen en tabak.

Ik hoop dat ik de volgende brief zo spoedig mogelijk kan sturen.

Vrienden blijf weg bij de S.D.

Vele groeten van

Gerrit BaalhuisHelaas kreeg zijn familie enkele maanden later zijn overlijdensbericht.

Gerrit zou zijn overleden aan longproblemen in Neuengamme en is daar gecremeerd. Hij was daar te werk gesteld in een steenfabriek en moest daar onder erbarmelijke omstandigheden stenen bakken die bestemd waren voor de wederopbouw van de plat gebombardeerde stad Hamburg.


Wil in uwe gebeden gedenken

De Ziel van Zaliger

Gerardus Fredericus Baalhuis

Geboren te Tilligte 28 december 1922, overleden 23 januari 1945 in het interneringskamp te Neuengamme bij Hamburg

Na lange maanden van hopen en vreezen kwam de ontstellende tijding, dat Gerard overleden was.

Wie zou niet weenen om den liefhebbenden zoon en broeder, die u ontnomen werd.

Hij stierf, de jongeling, ver van het lieve vaderland, ver van zijn ouders en familie; geen zachte hand, die het gebroken oog heeft toegedrukt.

God en Zaligmaker, ’t is wel een heel zwaar offer, dat Gij van ons gevraagd hebt, maar wij weten, dat Uwe raadsbesluiten ondoorgrondelijk, Uwe wegen onnaspeurlijk zijn.

Wij troosten ons echter met de gedachte, dat Gij onzen geliefden zoon en broeder een heerlijk loon hebt geschonken voor zijn voorbeeldigen godsdienstzin, zijn trouwe liefde jegens ons, zijn hartelijkheid en goedheid voor allen, die hem kenden.

Goede ouders, houdt u sterk in uw smart en gij mijn zuster en broeders, bidt voor mij.

In den hemel zullen we elkaar weerzien en voor eeuwig worden vereenigd in God

Hij ruste in vredeIn de plaatselijke katholieke kerk hangt een groot herdenkingsplaats waar de namen van alle gevallenen uit Tilligte staan vermeld. Deze worden met ere herdacht tijdens de dodenherdenking.

Bron: Oorlogsgravenstichting

Verhaal insturen

U dient ingelogd te zijn om een verhaal in te sturen.

Inloggen

Foto insturen

U dient ingelogd te zijn om een foto in te sturen.

Inloggen

Wijzigingen doorgeven

U dient ingelogd te zijn om een wijziging/opmerking te versturen.

Inloggen