Freerk Postmus

Powered by vir2biz

Persoonsgegevens

VoornaamFreerk
InitialenF.
AchternaamPostmus
GeslachtMan
Geboren09-08-1921 in Oosternijkerk.
Overleden21-11-1944.

Gearresteerd doorSD
Reden arrestatieverzet
Gearresteerd inZeist
Gearresteerd op18-08-1944
VerzetsgroepScheepstra

 

Neuengamme

Aangekomen op16-10-1944
Vanaf plaatsSachsenhausen*
Kampnummer58974

Detentiegeschiedenis

Vught, tot 1944-09-05
Sachsenhausen, vanaf 1944-09-06vu tot 1944-10-16

Geleden ziektes

Plaats: Hamburg, Spaldingstrasse 158
Periode: tot 1944-11-21
 In de bewaard gebleven dodenboeken van Neuengamme (de registratie van overleden gevangenen) staan verschillende ziekten waaraan gevangenen zijn gestorven: enteritis, tuberculose, dysenterie, hartfalen, enz. Dat is verhullend. De ware doodsoorzaak zijn vrijwel altijd de abominabele omstandigheden in het kamp geweest. Bovendien zijn de gegevens volledig onbetrouwbaar. Vaak werd er in de registratie maar wat opgeschreven. (Bron: Nederlanders in Neuengamme)

Verblijf in welke kampen

Hamburg-Hammerbrook, Spaldingstrasse 156/158
Periode: 1944-11-21, tot deze datum, †
Neuengamme*

Literatuur

Het grote gebod1979

Ingezonden verhalen over Freerk Postmus

Geschreven door Beheerder Digitaal Monument Neuengamme op 09-06-2018

In memoriam uit de LO-LKP oktober 1945:

Daar het een droeve zekerheid geworden was, dat Freerk Postmus, onder zijn illegale medestrijders bekend onder de naam "Jan de Groot " of "Sietze" in het concentratiekamp Neuengamme op 21 november 1944 is omgekomen, werd een dezer dagen een plechtige rouwdienst gehouden in de gereformeerde kerk te Oosternijkerk.

Jan de Groot was een der eerste mensen, die practisch KP werk verrichtte in de vorm van distributiekraken. Hij heeft boevndien deel genomen aan de "kraak" van de "Koepel van Arnhem" en de bevrijdingspoging van gevangenen in de Weteringschans te Amsterdam.

De rouwdienst werd geleid door Ds Van Andel; Geref. predikant te Oosternijkerk naar aanleiding van Jesaja 53, het laatste vers. Verschillende andere sprekers schetsten de dank die het Nederlandse volk verschuldigd behoort te zijn aan de verzetters, waarvan Jan een der eersten was.

Namens de verzetsorganisaties uit de provincie Utrecht, sprak luitenant A. Bos jr. ("Oom Jan"). Voorts spraken nog de burgemeester van Oostdongeradeel, de voorzitter van de plaatselijke jongelingsvereniging op G.G., en een afgevaardigde van de landbouworganisatie ter plaatse. Ds Van Andel sloot de dienst met een dankgebed.

Uit de provincie Utrecht, waar Jan hoofdzakelijk zijn werkterrein vond, woonden vele belangstellenden de plechtigheid bij. Als afgevaardigde van de L.K.P. was de provinciale vertegenwoordiger Utrecht "Grote Kees" aanwezig.

Verhaal door Beheerder Digitaal Monument Neuengamme - 11-06-2018

In memoriam uit de LO-LKP oktober 1945:

Daar het een droeve zekerheid geworden was, dat Freerk Postmus, onder zijn illegale medestrijders bekend onder de naam "Jan de Groot " of "Sietze" in het concentratiekamp Neuengamme op 21 november 1944 is omgekomen, werd een dezer dagen een plechtige rouwdienst gehouden in de gereformeerde kerk te Oosternijkerk.

Jan de Groot was een der eerste mensen, die practisch KP werk verrichtte in de vorm van distributiekraken. Hij heeft boevndien deel genomen aan de "kraak" van de "Koepel van Arnhem" en de bevrijdingspoging van gevangenen in de Weteringschans te Amsterdam.

De rouwdienst werd geleid door Ds Van Andel; Geref. predikant te Oosternijkerk naar aanleiding van Jesaja 53, het laatste vers. Verschillende andere sprekers schetsten de dank die het Nederlandse volk verschuldigd behoort te zijn aan de verzetters, waarvan Jan een der eersten was.

Namens de verzetsorganisaties uit de provincie Utrecht, sprak luitenant A. Bos jr. ("Oom Jan"). Voorts spraken nog de burgemeester van Oostdongeradeel, de voorzitter van de plaatselijke jongelingsvereniging op G.G., en een afgevaardigde van de landbouworganisatie ter plaatse. Ds Van Andel sloot de dienst met een dankgebed.

Uit de provincie Utrecht, waar Jan hoofdzakelijk zijn werkterrein vond, woonden vele belangstellenden de plechtigheid bij. Als afgevaardigde van de L.K.P. was de provinciale vertegenwoordiger Utrecht "Grote Kees" aanwezig.

Bron: Oorlogsgravenstichting

Verhaal insturen

U dient ingelogd te zijn om een verhaal in te sturen.

Inloggen

Foto insturen

U dient ingelogd te zijn om een foto in te sturen.

Inloggen

Wijzigingen doorgeven

U dient ingelogd te zijn om een wijziging/opmerking te versturen.

Inloggen